UA-41127432-1
Kauppakatu 26 A 2 krs+358458482362s.posti: kai.rissanen@lakikainuu.fi

Perunkirjoituksessa on kyse toimituksesta, jossa selvitetään kuolinpesän omaisuus ja velat.

Lain mukaan perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Verotoimisto voi myöntää tapauksesta riippuen hakemuksesta jatkoaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen. Perunkirja tehdäänkin pääasiassa verottajaa varten.

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirjan pääasiallinen tehtävä on kolmiosainen:

  1. veroilmoitus
  2. omaisuusluettelo
  3. osakasluettelo

Lain mukaan perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Käytännössä perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joista toinen voi olla esim. ulkopuolinen perunkirjoitusprosessissa avustava lakimies. Uskottujen miesten tehtävänä on pesän omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden käypään arvoon.

Perunkirjoituksen tekeminen on pesän osakkaille hyvin tärkeää, sillä perukirjan tekemättä jättäminen voi tietyissä tapauksissa johtaa pesän osakkaiden henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista.

Kun pesän omaisuus on selvitetty, perunkirjoitus toimitettu ja vainajan velat maksettu, jaetaan jäljelle jäänyt omaisuus velkojien kesken. Saadusta perinnöstä on maksettava perintövero. Perintöveron suuruus riippuu jääneen omaisuuden koosta sekä perillisen sukulaisuussuhteesta.

Jos tarvitset perunkirjoitukseen liittyvää apua Kajaanissa tai lähialueilla muualla Kainuussa, olethan yhteydessä.

Kai Rissanen,

asianajaja, varatuomari

Puh: +358458482362
S.posti: kai.rissanen@lakikainuu.fi
Fax: +35886130362

Asianajotoimisto Kai Rissanen Ky
Kauppakatu 26 A 3 krs
87100 Kajaani

Menu